M.H. advies

Alle verzekeringen - beleggingen - kredieten

KMO en zelfstandigen

Oplossingen op maat voor uw bedrijf

Een onderneming of een eigen zaak vraagt volledige toewijding en de nodige inspanningen om alles in goed banen te leiden.Hierdoor hebt u weinig of geen tijd om de risico’s van uw activiteiten te bepalen. Wij bieden u de nodige ondersteuning bij het inschatten van de risico’s zodat u met een gerust gemoed kan ondernemen.

Wij maken een grondige analyse van uw activiteit. De risico’s worden ingedekt en advies m.b.t. preventie kan al heel wat problemen vermijden. Wij adviseren u voor de belangrijke en/of wettelijke verplichte verzekeringsrisico’s en omschrijven de optionele zekerheidsuitbreidingen.

Ondernemerschap verdient het beste advies en professionele ondersteuning in verzekeringen. Daarvoor raadpleegt u ons als verzekeringsspecialisten en geen generalist die verzekeringen als nevenactiviteit heeft.